4. Mai 2007

Inte bara Blair är orolig...

Snart avgående Tony Blair pratar om sin oro över utvecklingen i Ryssland bl a med DN.

Inte bara Tony är orolig, det är bloggaren också. Vi är så beroende av Ryssland i energifrågor, samtidigt ser vi ett gammalt spöke (Sovjet) återupplivas med massor med energipengar och extremt nationalistiska fasoner. Det är väldigt oroväckande för en kontinent som skulle rymmas i det gigantiska landet i öst.

Sammanbrottet av det gamla imperiet 1991 lämnade djupa sår i delar av befolkningen. Uppbrottet mot marknadsekonomin ledde till extremt tuffa omvälvningar med stora skaror av utslagna och desperata människor.

Kremlherrarna testar reaktionerna av omvärlden just nu i frågan hur långt kan vi gå och uppenbarligen tror dem att de kan gå väldigt långt. Belägringen av Estlands ambassad av de Kreml-finansierade ungdomarna i Nasji som är övertygad om att 2000-talet blir seklet där Ryssland är världens ledande makt visar att vi är i ett stort behov av att föra en dialog på alla möjliga plan med alla grupper i Ryssland som fortfarande är intresserad av ett utbyte med världen utanför.

Keine Kommentare: