3. Mai 2007

Björklund pressar eleverna till prov, prov, prov

Skolminister Jan Björklund (fp) vill att grundkolornas elever fr o m 2011 ska skriva prov i alla 14 ämnen.

Bra med förslaget är ju att man skulle kunna jämföra kunskapsresultat på ett bättre sätt. Som vanligt får förslaget stöd av Lärarnas Riksförbunds Mette Fjelkner som är en trogen anhängare av den borgerliga regeringen. Dagens läge är att man till exempel i olika Stockholmstidningar kan läsa betygsstatistik en gång per år och sedan se en rankning av skolorna som jag alltid har betraktat mycket tveksamt.

Den listan skulle kunna bli mer rättvis och tydlig. Kanske blir betyg mer rättvis. Å andra sidan vet dem som någon gång har jobbat med skolor och prov att ett prov alltid ger ett resultat av en prestation som visar hur en elev har presterat mellan t.e. kl. 10-12 en torsdagförmiddag. Den bevisar i stort sett inget om kunskapen verkligen har fastnat.

Vänsterns kritik av t.e. Rossana Dinamarca (v) är befogad när hon säger att den borgerliga regeringen verkar mer för sortering och utgallring av elever än att på riktigt lösa skolans generella problem.

Också fortbildningssatsningen Lärarlyft som presenterades för drygt två veckor sen har en bra grund, oavsett att det bara är en nyupplaga av någonting som den socialdemokratiska regeringen genomförde på 60-talet. Det var på tiden att satsa på fortbildning. Dock tycker jag att även detta kommer för snabbt och är lite väl ogenomtänkt.

Universiteterna och högskolorna ska genomföra ämnesfortbildningarna fr o m årsskiftet. Jag vågar betvivla att alla högre utbildningssäten i landet är väl förberedd för det.

Det vad regeringen underlåter att göra är att göra en insats för att höja statusen för läraryrket. Det måste bli attraktiv igen att bli lärare. I grannlandet i öst är en lärare en mycket väl ansedd person. Många finländare söker sig till lärarutbildningar. När man tittar på statistik hur många lärarstudenter vi har i Sverige i språk som franska, tyska och spanska ser man skrämmande siffror. Det finns bara ett fåtal studenter i dessa ämnen landet runt.

Lönerna är dåliga för lärare. De studerar flera år på universiteten, får stora studieskulder, men ingen utdelning.

Och då hjälper det inte om Jan Björklund ger lärarna rätt att beslagta mobiltelefoner eller att de ska sätta betyg mycket tidigt och genomför prov i alla ämnen.

Det behövs mer resurser för skolan: pengar, tjänster OCH hjälp till elever med behov av särskilt stöd. Det är ingen mening att sortera ut elever som har inlärningsproblem med hjälp av betyg. De ska få all den hjälp dem kan få. Om allt detta beaktas kan Sverige om några år åter igen ha en av världens bästa skolor.

Kommentare:

Anonym hat gesagt…

Ironiskt att du hänvisar till Finland där man har prov jämt och betyg från första klass.

Rainer hat gesagt…

Jag tycker inte att man ska ta över hela skolsystemet i Finland, men när det gäller lärarens status och intresse för lärarutbildningen som finns där, är det definitivt någonting som man borde granska.
Den svenska skolan får mycket kritik, berättigad ibland, men den får också mycket beröm. Läs t.e. den tyske journalisten Reinhard Kahls böcker och artiklar där både Sverige och Finland får lysande recensioner.