14. August 2007

Föga överraskande

Jörgen Herlofsens debattartikel och dess argument i Dagens Nyheter idag är föga överraskande. Han riktar hård kritik mot Socialstyrelsen och Försäkringskassans beslut att i princip icke sjukskriva utbrända fr o m oktober i år.

Jag har redan kommenterat de nya riktlinjerna på tyska för några dagar sedan och skrivit att det är ytterligare ett exempel på hur välfärdsstaten demonteras. I Tyskland är bilden av Sverige väldigt positivt, men vad folk där inte vet att det har skett stora förändringar bl a inom sjukvården och att de där nere mellan Flensburg och Konstanz har det mycket bättre än svenskarna just nu.

Inte bara noll toleransen mot de utbrända är en skandal utan också att man till exempel skurit ner sjukskrivningstiden för hjärtinfarktpatienter, patienter med lunginflammation mm.

Som en insändare tecknat Erik Olsson (Göteborg) i DN påpekar i dag:

"Så blir man av med svaga personer och deras mindervärdiga gener. Kör på, Försäkringskassan och Socialstyrelsen."

Sverige är på god väg.

Keine Kommentare: