14. August 2007

Socialstyrelsen backar inte

Och så skriver man att Socialstyrelsen har tagit åt sig den hårda och svidande kritiken mot de nya sjuskrivingsreglerna och backar.

Men projektledaren Jan Larsson backar inte. Han bara tydliggör att det också i fortsättningen är tillåtet att sjukskriva t e utbrända människor, något som inte verkades vara tillåtet längre överhuvudtaget.

Det gör hans och Försäkringskassans och regeringen som har det övergripande ansvaret för sina myndigheter förslag dock inte bättre. Antingen så tar man förslagen tillbaka helt och hållet eller så satsar man miljarder på sjukvården istället för att sänka förmögenhetsskatten och slopa fastighetsskatten för de rika.

Keine Kommentare: