8. August 2007

Leijonpengar till de väl beställda

Tre representanter för Stockholms universitets studentkår skriver i dag en debattartikel i DN och kritiserar utbildningsminister Lars Leijonborgs (fp) förslag om att betala ut pengar till de som klarar sina studier snabbt och smidigt. De tycker att förslaget gynnar bara de som har rika föräldrar.

Men kära studenter, det är ju en borgerlig regering. Vad förväntar ni er?

Visst är det så att studenter med en icke välbeställd bakgrund som kanske har arbetare eller lågavlönade som föräldrar måste jobba för att klara sig. Studiemedlen räcker inte. Jag har inte kunnat klara av mina studier utan eget arbete. Jag fick jobba två dagar i veckan och kunde studera resten av veckan. Vilket ledde till att jag inte klarade av att ta examen efter fyra år.

Politiker som Leijonborg ska ju först och främst se efter sina klientels intressen.

Kanske borde studenter med en svag ekonomisk bakgrund fundera på att grunda en städfirma. Den kunde bokas av andra studenter som har föräldrar med bra inkomst.

Förlorarna i alliansregeringens politik är arbetslösa, studenter och pensionärer, de svaga i samhället. Åtminstone verkar opinionmätningar peka på att många har förstått i vilken riktning det går.

Keine Kommentare: